Profile Picture

Once a day / twice a day / every day

7 ay önce
Once a day

▶ once a day 1) 1 ครั้ง ต่อ วัน nèung kráng dtòr wan 2) วัน ละ (1) ครั้ง wan lá ( nèung ) kráng

▶ twice a day 1) 2 ครั้ง ต่อ วัน sŏng kráng dtòr wan 2) วัน ละ 2 ครั้ง wan lá sŏng kráng

▶ every day ทุกวัน túk wan


/// Example ///
I take a shower once a day. - ฉัน อาบน้ำ วัน ละ ครั้ง chăn àap náam wan lá kráng - ฉัน อาบน้ำ 1 ครั้ง ต่อ วัน chăn àap náam nèung kráng dtòr wan
I take a shower every day. - ฉันอาบน้ำทุกวัน chăn àap náam túk wan

#LearnThaiEase
thai
Questions
  1. What is the activity that you do twice a day? :)
  2. กิจกรรมอะไรที่คุณทำ 2 ครั้งต่อวัน :)
  3. gìt-jà-gam à-rai têe kun tam sŏng kráng dtòr wan :)

Popüler

Profile Picture
Profile Picture
nancy
FlagMandarin20 saat önce
Yorumlar: 0Rapor
Profile Picture
Profile Picture
Jona
FlagMandarin2 gün önce
Yorumlar: 2Rapor
Profile Picture

Kruu Cherry

Flag
(40)
$15.00-16.00
USD/h
Tayca
Tayland
53
Ders Ayırmak