AP - Vietnam Dili Eğitmen ve Öğretmenleri

Öne Çıkan
Profile Picture
$8
USD/saat

Thuong Nong Trieu Hoai

security_checked
$8
USD/saat
Flag
Vietnamca
globe
Vietnam
time
Yeni!
Konuşur:
Vietnamca
Ana Dil
,
Tayca
C1
,
İngilizce
C1
,
Arapça
B2
,
Mandarin
A2
,
Kantonca
A1
Xin chào!!! It's Mon heree. I am a native Vietnamese teacher whose enthusiasm in teaching and helping Vietnamese learner from all around the world speak Vietnamese confidently. I have been teaching my mother tongue for many students from everywhere in the world. I myself also a language lover that I aim to learn and master (at least) 10 languages. Let's befriend and learn Vietnamese together!!!
Flag
Vietnamca
globe
Vietnam
time
Yeni!
Konuşur:
Vietnamca
Ana Dil
,
Tayca
C1
,
İngilizce
C1
,
Arapça
B2
,
Mandarin
A2
,
Kantonca
A1
Xin chào!!! It's Mon heree. I am a native Vietnamese teacher whose enthusiasm in teaching and helping Vietnamese learner from all around the world speak Vietnamese confidently. I have been teaching my mother tongue for many students from everywhere in the world. I myself also a language lover that I aim to learn and master (at least) 10 languages. Let's befriend and learn Vietnamese together!!!
calendar_plus

Uygun olduğunuz vakitleri güncelleyin

Uygunluğunuzu bize iletin ve ihtiyaçlarınıza göre bir öğretmen bulalım.
Profile Picture
$12
USD/saat

Lily Lim

security_checked
5.0
$12
USD/saat
Flag
Vietnamca
globe
Amerika Birleşik Devletleri
time
139
Konuşur:
Vietnamca
Ana Dil
,
İngilizce
B2
Hello, my name is Lily,and I'm from Dalat, Vietnam. I'm a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English and The Ma - my mother tongue (one of the minority languages in Vietnam). I am currently offering a free initial trial lesson for new students. I love music, dancing, traveling and singing.
Flag
Vietnamca
globe
Amerika Birleşik Devletleri
time
139
Konuşur:
Vietnamca
Ana Dil
,
İngilizce
B2
Hello, my name is Lily,and I'm from Dalat, Vietnam. I'm a native Vietnamese speaker and teach Vietnamese. I can speak the following languages fluently: Vietnamese, English and The Ma - my mother tongue (one of the minority languages in Vietnam). I am currently offering a free initial trial lesson for new students. I love music, dancing, traveling and singing.
Profile Picture
$12
USD/saat

Ha Tran

security_checked
$12
USD/saat
Flag
Vietnamca
globe
Amerika Birleşik Devletleri
time
Yeni!
Konuşur:
Vietnamca
Ana Dil
,
İngilizce
C2
,
Lehçe
My name is Ha Tran and I have been a language teacher for more than 6 years since I was a student in the university. I am an open-minded and enthusiastic person that I want to bring my positive energy to people around me. I love traveling and exploring new things around the world. I am also into cooking and singing karaoke. I love teaching students from beginner levels to advanced levels and to be able to see how fast they could improve after a few lessons learning with me. As a teacher, I always want to encourage my students to speak up even though they can make a lot of mistakes. I'd love to correct the mistakes that my student made in a positive way and motivate them to try harder and do it better next time. Xin chào, tôi tên là Hà và tôi đã là giáo viên dạy ngôn ngữ được hơn 6 năm. Tôi là một người năng động, vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người muốn học tiếng Việt. Tôi tốt nghiệp đại học ở Việt nam và sau đó đến Ba Lan để học thạc sĩ về ngôn ngữ. Tôi thích du lịch và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi cũng là người đam mê nấu nướng và hát karaoke. Tôi rất thích dạy tiếng Việt ở mọi trình độ khác nhau và thấy được cách mà học sinh của tôi đã tiến bộ như thế nào khi học với tôi. Trong giờ học tôi luôn muốn cổ vũ tinh thần cho học sinh tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt. Tôi sẽ giúp đỡ họ sữa các lỗi phát âm và từ vựng một cách tích cực nhất để có thể tạo động lực giúp họ học tiếng Việt tốt hơn.
Flag
Vietnamca
globe
Amerika Birleşik Devletleri
time
Yeni!
Konuşur:
Vietnamca
Ana Dil
,
İngilizce
C2
,
Lehçe
My name is Ha Tran and I have been a language teacher for more than 6 years since I was a student in the university. I am an open-minded and enthusiastic person that I want to bring my positive energy to people around me. I love traveling and exploring new things around the world. I am also into cooking and singing karaoke. I love teaching students from beginner levels to advanced levels and to be able to see how fast they could improve after a few lessons learning with me. As a teacher, I always want to encourage my students to speak up even though they can make a lot of mistakes. I'd love to correct the mistakes that my student made in a positive way and motivate them to try harder and do it better next time. Xin chào, tôi tên là Hà và tôi đã là giáo viên dạy ngôn ngữ được hơn 6 năm. Tôi là một người năng động, vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người muốn học tiếng Việt. Tôi tốt nghiệp đại học ở Việt nam và sau đó đến Ba Lan để học thạc sĩ về ngôn ngữ. Tôi thích du lịch và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi cũng là người đam mê nấu nướng và hát karaoke. Tôi rất thích dạy tiếng Việt ở mọi trình độ khác nhau và thấy được cách mà học sinh của tôi đã tiến bộ như thế nào khi học với tôi. Trong giờ học tôi luôn muốn cổ vũ tinh thần cho học sinh tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt. Tôi sẽ giúp đỡ họ sữa các lỗi phát âm và từ vựng một cách tích cực nhất để có thể tạo động lực giúp họ học tiếng Việt tốt hơn.
Profile Picture
$15
USD/saat

Thuý Nguyễn

security_checked
$15
USD/saat
Flag
Vietnamca
globe
Vietnam
time
Yeni!
Konuşur:
İngilizce
C2
My name is Thuy (but you can call me Cindy if it's easier for you). I grew up in Hanoi and lived there for more than 20 years. Therefore, Northern Vietnamese is the dialect I'm comfortable with. But I'm also familiar with Southern dialect since my current place is Hoi An. I started teaching Vietnamese online in 2018 and this is the work that I enjoy the most. Besides, I'm also the co-author of Polyhooks book series "Inspired Vietnamese". ****** About my lessons ****** At the moment I offer these types of lessons: 1.Vietnamese for Beginners - We will start with pronunciation, basic vocabulary and easy grammar structures. - You will be provided materials including charts, audios and receive as much support as you need. 2. Vietnamese for Intermediate learners - Expand vocabulary, increase speaking fluency - Comprehend and practice grammar structures 3. Informal Tutoring (For Intermediate & Advanced) - Primarily, we have conversations based on topics.
Flag
Vietnamca
globe
Vietnam
time
Yeni!
Konuşur:
İngilizce
C2
My name is Thuy (but you can call me Cindy if it's easier for you). I grew up in Hanoi and lived there for more than 20 years. Therefore, Northern Vietnamese is the dialect I'm comfortable with. But I'm also familiar with Southern dialect since my current place is Hoi An. I started teaching Vietnamese online in 2018 and this is the work that I enjoy the most. Besides, I'm also the co-author of Polyhooks book series "Inspired Vietnamese". ****** About my lessons ****** At the moment I offer these types of lessons: 1.Vietnamese for Beginners - We will start with pronunciation, basic vocabulary and easy grammar structures. - You will be provided materials including charts, audios and receive as much support as you need. 2. Vietnamese for Intermediate learners - Expand vocabulary, increase speaking fluency - Comprehend and practice grammar structures 3. Informal Tutoring (For Intermediate & Advanced) - Primarily, we have conversations based on topics.
Listelenen tüm saatler sizin saat diliminiz içerisinde
Profile Bak