Dil Eğitmen ve Öğretmenleri

calendar_plus

Update your availability

Tell us when you're available and we'll find a teacher that matches your needs.
$20.00
USD/saat

Seth

5.0
$20.00
USD/saat
Flag
Tagalogca
globe
Filipinler
time
5
Konuşur:
Tagalogca
Ana Dil
,
İngilizce
C2
,
Korece
A1
Kamusta? Ako nga pala si Seth, isang propesyonal na guro galing ng Pilipinas. Siyam na taon na akong nagtuturo ng Ingles at Tagalog sa mga dayuhan. Ang pag-aaral ng Tagalog ay kinakailangang masaya at aktibo. Kung ikaw ay nandito para jan, tama lang ang pinasukan mo ikaw man ay baguhan o mahusay na. Matututunan mo ang mga pangunahing istraktura, pagpapahayag, salita at syempre and kulturang Pilipino. (Hi! How are you? My name is Seth, a professional teacher from the Philippines. I have been in the teaching field for 9 years of teaching languages. If you are here to learn Filipino or Tagalog, whether you are an ultimate beginner or advanced, you landed at the right place. Learning Filipino must be fun and interactive, therefore, my classes are highly personalized tailored to your needs. You will learn the basic structures, common expressions, vocabularies and of course the Filipino culture. ) Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-book ka na ng trial lesson at tayo ay makapag-simula na. (So what are you waiting for? Book a trial lesson and we're ready to start.)
Flag
Tagalogca
globe
Filipinler
time
5
Konuşur:
Tagalogca
Ana Dil
,
İngilizce
C2
,
Korece
A1
Kamusta? Ako nga pala si Seth, isang propesyonal na guro galing ng Pilipinas. Siyam na taon na akong nagtuturo ng Ingles at Tagalog sa mga dayuhan. Ang pag-aaral ng Tagalog ay kinakailangang masaya at aktibo. Kung ikaw ay nandito para jan, tama lang ang pinasukan mo ikaw man ay baguhan o mahusay na. Matututunan mo ang mga pangunahing istraktura, pagpapahayag, salita at syempre and kulturang Pilipino. (Hi! How are you? My name is Seth, a professional teacher from the Philippines. I have been in the teaching field for 9 years of teaching languages. If you are here to learn Filipino or Tagalog, whether you are an ultimate beginner or advanced, you landed at the right place. Learning Filipino must be fun and interactive, therefore, my classes are highly personalized tailored to your needs. You will learn the basic structures, common expressions, vocabularies and of course the Filipino culture. ) Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-book ka na ng trial lesson at tayo ay makapag-simula na. (So what are you waiting for? Book a trial lesson and we're ready to start.)